KẾ HOẠCH Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật đầu tuần hàng tháng năm 2018

Tháng Tư 3, 2018 9:01 sáng

 

  PHÒNG GD ĐT NAM TRỰC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠNSố: 03/2018KH-VSMT-THNS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường

ngày Chủ nhật đầu tuần hàng tháng năm 2018

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ Nam Trực, Công văn 101/UBND-VP ngày 08/3/2018, Công văn số 60/PGD ĐT Nam Trực, Kế hoạch của Đảng uỷ, UBND xã Nam Tiến về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.  Trường tiểu học Nam Sơn xây dựng kế hoạch ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Thực hiện có hiệu quả Phong trào Ngày Chủ nhật đầu tháng VSMT trong năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào theo chủ đề, có trọng tâm trọng điểm phù hợp với tình hình nhà trường.
 3. Vận động toàn thể CBGVNV và HS tham gia các đợt ra quân bảo vệ môi trường tạo thành một phong trào rộng khắp và liên tục để giữ gìn cảnh quan của địa phương, cảnh quan nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” .
 4. Tiếp tục nâng cao nhận thức của học sinh thông qua việc thực hiện Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng.
 5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để huy động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn xóm cùng hưởng ứng tham gia. Đăng tin bài, ảnh việc ra quân làm vệ sinh môi trường trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và gửi kèm theo khi gửi báo cáo đánh giá mỗi tháng.
 6. Nội dung, thời gian, thành phần
 7. Thời gian:

Từ 7h30 – 10h các ngày Chủ nhật  18/3/2018, 01/4/2018, 06/5/2018, 03/6/2018, 01/7/2018, 05/8/2018, 09/9/2018, 07/10/2018, 04/11/2018, 02/12/2018.

 1. Nội dung công việc

– Tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Tiến (Địa điểm đã được UBND xã Nam Tiến phân công cho nhà trường phụ trách).

– Lao động vệ sinh môi trường khu vực trước, trong và sau khuôn viên trường học.

 1. Thành phần: (Có danh sách kèm theo)

III. Phân công cụ thể

Nhóm thực hiện Công việc
Nhóm 1: GV môn chuyên, GVCN và HS lớp 5A   Xảy cỏ, quét dọn vệ sinh khu vực vườn hoa đường vào hai bên trước Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Tiến 
 Nhóm 2: GVCN và HS lớp 5B  Xảy cỏ, quét dọn vệ sinh khu vực từ ngã 3 chợ Nam Trực đến hết khu vực trường TH Nam Sơn trục đường TL 487
Nhóm 3: NV Tổ VP, GVCN và học sinh lớp 4A  Nhặt cỏ, chăm sóc cây, vệ sinh khu vực vườn trường
Nhóm 4: GV Tổ1, Tổ 2+3, GVCN, HS lớp 4B  Tổng dọn vệ sinh sân trường, nhà xe, xảy cỏ khu vực sân vận động của trường.
 1. Tổ chức thực hiện
 2. Các đồng chí nhóm trưởng các nhóm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm mình phụ trách, trong quá trình lao động đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động.
 3. Sau khi lao động xong nghiệm thu kết quả, rút kinh nghiệm những tồn tại để buổi lao động lần sau đạt hiệu quả cao hơn.

Nhận được kế hoạch này, các tổ trưởng triển khai kế hoạch đến tất cả thành viên trong tổ để tiện sắp xếp tham gia. Đề nghị tất cả các CBGVNV  nhà trường nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để được giải quyết./.

 

  Nơi nhận:– HT, CTCĐ, BGH

– TTCM, GV

– Website;

-Lưu:VT

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                               Nguyễn Tiến Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO LAO ĐỘNG VSMT NĂM 2018

 

(Kèm theo kế hoạch Số: 03/2018KH-VSMT-THNS ngày 18/3/2018)

STT Họ và tên Chức vụ Phân công Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Ngọc Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Trương Thị Bình Phó hiệu trưởng Phó ban
3 Nguyễn Thị Nhài Tổ trưởng T4+5 Nhóm trưởng N1
4 Trần Thuý Quỳnh Giáo viên ÂN TV Nhóm 1
5 Phạm Thanh Nhàn Giáo viên MT TV Nhóm 1
6 Trần Thị Thuỷ Giáo viên TD TV Nhóm 1
7 Đinh Thị Xuyến Giáo viên TA TV Nhóm 1
8 Đoàn Văn Lạng Giáo viên TH TV Nhóm 1
9 Đặng Thị Thanh Giáo viên  5B Nhóm trưởng N2
10 Lương Thị Chanh Giáo viên 4A Nhóm trưởng N3
11 Lê Thị Kim Thuý Nhân viên Y tế TV Nhóm 3
12 Vũ Thu Hương Nhân viên KT TV Nhóm 3
13 Nguyễn Thị Huệ Nhân viên VT TV Nhóm 3
14 Vũ Thị kim Anh Tổ phó T4+5 Nhóm trưởng N4
15 Đoàn Thị Thuỷ Giáo viên  1B TV Nhóm 4
16 Trần Thị Hương Giáo viên  1A TV Nhóm 4
17 Nguyễn Thị Bắc Giáo viên  2A TV Nhóm 4
18 Trần Thị Thanh Giáo viên  3B TV Nhóm 4
19 Vũ Mạnh Tứ Giáo viên  3A TV Nhóm 4