NGÀY CHỦ NHẬT XANH 01/4/2018

Tháng Tư 3, 2018 9:11 sáng

Thực hiện kế hoạch VSMT ngày chủ nhật đầu tháng, ngày 01/4/2018 toàn thể CB, GV, NV và học sinh trường tiểu học Nam Sơn ra quân làm VSMT làm đẹp cảnh quan của địa phương, giữ gìn môi trường nhà trường “Xanh, sạch, đẹp”.

0130725b8b267eb37ab524115282f13c14535a7e2a

012d14bd48df8d02acd96975fb3ec0ebcb79dd6992

01e887a852f6664e605dabba433e859b0294881213

012a4107380d84538196baf17ca523e50a288e6c060141e26507e9bfe8c457ccd5305681fd4cf965d98b01e433e6b889fd70d13c26844d3717e7a2638996c7013b10f3cd1f7fc95218c8c88a236543e07d3a3c4001abb9d3ab6e421d6f80f006ad4502a24cfe53200d01a183bf21cadcfee95c006a6ebaed9ae499b95374 01b2f4b605f434be25d00d129e3923082b342ab7c6 01bbd6165429fb9fa510b888322b88c6c135ccc285 01c5aa320e7df79f695b0e7ba4e3ec0944a11abf71 01de65990ba6176718f17ccdf69e72593934828f0a 010bbea069d51c93d4ddfa8d61fab85eeb1ce4d2c4 010fee260739520dab055515723602c1cdb182c0f9 0126e2f953259af79260d017a7bf983a9ac74e5407 0148de712dc02cb953e00a60c5920e337e2dc66b4d 0170f76eb86b6b9ca1d6c3b5079d6574dd7dbc3383 01233b082dc8838415cd3b4d50c4d2dd82b9b30ac8

Tin và ảnh: Nguyễn Tiến Ngọc