Liên hệ

Trường Tiểu học Nam Sơn

Địa chỉ: , xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Tiến Ngọc   – Chức vụ:  Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 03503919050 – Email: thnamsonnd@gmail.com