LỊCH CÔNG TÁC

130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 18/3/2019   đến ngày 22/03/2019                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Bắc
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 11/3/2019   đến ngày 15/03/2019                           Giáo viên trực tuần: Trần Thị Hương
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 04/3/2019   đến ngày 08/03/2019                           Giáo viên trực tuần: Đoàn Thị Thủy
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 25/02/2019   đến ngày 01/03/2019                           Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thanh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 18/02/2019   đến ngày 22/02/2019                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhài
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 11/02/2019   đến ngày 15/02/2019                           Giáo viên trực tuần: Lương Thị Chanh
tải xuống

LỊCH TRỰC TẾT KỶ HỢI 2019

                     LỊCH TRỰC TẾT KỶ HỢI 2019                              TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN  
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 28/01/2019   đến ngày 01/02/2019                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Kim Anh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 21/01/2019   đến ngày 25/01/2019                           Giáo viên trực tuần: Vũ Mạnh Tứ
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 07/01/2019   đến ngày 11/01/2019                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Bắc
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 31/12/2018   đến ngày  4/01/2019                           Giáo viên trực tuần: Trần Thị Hương
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 24/12/2018   đến ngày 28/12/2018                           Giáo viên trực tuần: Đoàn Thị Thủy
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 17/12/2018   đến ngày 21/12/2018                           Giáo viên trực tuần: Đặng Thị Thanh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 10/12/2018   đến ngày 14/12/2018                           Giáo viên trực tuần: Lương Thị Chanh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 03/12/2018   đến ngày 07/12/2018                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Kim Anh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019

                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 26/11/2018   đến ngày 30/11/2018                           Giáo viên trực tuần: Vũ Mạnh Tứ
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 19/11/2018   đến ngày 23/11/2018                           Giáo viên…
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 12/11/2018   đến ngày 16/11/2018                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Bắc
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 15/10/2018   đến ngày 19/10/2018                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhài
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 01/10/2018   đến ngày 05/10/2018                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Kim Anh
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 24/9/2018   đến ngày 28/9/2018                           Giáo viên trực tuần: Vũ Mạnh Tứ
130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 17/9/2018   đến ngày 21/9/2018                           Giáo viên trực…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 HÈ 2018

                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 HÈ 2018                         Từ ngày   06/8/2018   đến ngày…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 HÈ 2018

                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 HÈ 2018                         Từ ngày   23/7/2018   đến ngày…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37                        …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36                         Từ…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35                  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34                         Từ ngày…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33                         Từ ngày 23/4/2018…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32                …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31                        …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30                         Từ ngày 02/4/2018   đến ngày…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29                        …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28                         Từ ngày 19/03/2018  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27                         Từ ngày 12/03/2018   đến…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26                         Từ ngày 05/03/2018   đến…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 5                         T
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24                         T
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                         Từ ngày 05/02/2018…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                         Từ ngày 29/01/2018   đến…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21                  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20                      
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19                      …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18                         Từ ngày 01/01/2018  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17                        …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16                         Từ ngày  18/12/2017  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15                        …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14                         Từ ngày  04/12/2017   đến ngày 08/12/2017
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13                         Từ ngày  27/11/2017…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12                         Từ ngày  20/11/2017  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11                …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10               Từ ngày  06/11/2017   đến ngày 10/11/2017
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9                         Từ ngày  30/10/2017   đến ngày 03/11/2017                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Kim Anh
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8                         Từ ngày   23/10/2017   đến ngày 27/10/2017                           Giáo viên trực tuần: Vũ…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7                         Từ ngày   16/10/2017   đến ngày 20/10/2017                           Giáo viên trực tuần: Vũ…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6                         Từ ngày   09/10/2017   đến ngày 13/10/2017                           Giáo viên trực tuần: Đoàn…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5                         Từ ngày   02/10/2017   đến ngày 06/10/2017                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Bắc
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4                  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3                         Từ ngày   18/9/2017   đến ngày 22/9/2017                           Giáo viên trực tuần: Trần Thị…
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  …
Lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

TUẦN 1 Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 09/09/2017                               Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhài