Hoạt động đoàn – đội

2

TRUNG THU CHO EM

                                                                             TRUNG…
hình 3

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA Đền ơn đáp nghĩa là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, công tác giáo dục ở nhà trường ngoài cung cấp tri thức cho học sinh còn rèn luyện , giáo dục các em một cách…
th phƯƠng sƠn 1

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…